Denne sommer blev kravene til at deltage på ultralandsholdet for hhv. 100K og 24H sat en anelse i vejret. Kravene er nu de samme, som bliver brugt i både Norge og Sverige.

Desuden blev der etableret en bruttogruppe, hvor kvalifikation til et af landsholdene er tæt på. Vi har tidligere arbejdet med “boblere” i tilknytning til landsholdene, men nu bliver det mere formaliseret. Formålet med bruttogruppen er at forberede løberne på deltagelse på et af holdene. Det kan ske ved deltagelse på samlinger henover året, hvor erfaring og viden kan deles.

Fremover vil jeg ajourføre en liste med de løbere, som er kvalificeret til et af holdene og/eller bruttogruppen. Listen vil blandt andet fremgå af denne underside.

Efter skærpelsen af udtagelseskriterierne kunne man frygte, at der ikke er kandidater at vælge imellem, når holdene skal udtages. Et kig i listen afslører, at det heldigvis ikke er tilfældet.

En bemærkning til listen er, at enkelte løbere i første halvdel af 2013 var kvalificeret efter de gamle regler. Disse løbere bliver omfattet af en overgangsordning på 1 år.